FLANMasterborderTransp.gif
Anita Fleerackers - Contact

 

 

 

Beste Klant, Sympathisant en bezoeker,
Vandaag stel ik graag mijn nieuwe Website voor.
Binnen 30 seconden wordt u doorgeschakeld. Of klik deze link.
 

 

Klik om contactformulier te openen.
Klik om uw bericht te versturen.

PijlFFCC Adres:

 

Artstudio Anita Fleerackers
Hemeldonk 9
B-2275 Lille-Gierle
België
tel. +32 (0)14 55 32 67
Mob. +32 (0)485 03 03 29
Email  af@anitafleerackers.be

 

 

 

 

PijlFFCC Route vanuit centrum Gierle:

Klik om stratenplan te vergroten.

Klik om stratenplan te vergroten!

 

In het centrum van Gierle ter hoogte van de hoofdingang van de kerk de straat rechts (Schoolstraat) inslaan.
Deze straat blijven volgen en na 3 kruispunten en 2 bochten (na +/- 800 m) ziet u links Artstudio Anita Fleerackers.

 

PijlFFCC Route vanuit Antwerpen:

 

Neem E34 richting Turnhout / Eindhoven.
E34 blijven volgen tot afrit 22 Beerse - Gierle.
Links richting Gierle nemen en de eerste verharde weg rechts (Bertestraat) inslaan; blijven volgen tot eerste kruispunt. Hier links nemen (Hemeldonk); na +/- 400 m ziet u rechts Artstudio Anita Fleerackers
.

 

PijlFFCC Route vanuit Nederland / Turnhout:

 

Neem E34 richting Antwerpen.
E34 blijven volgen tot afrit 22 Beerse - Gierle.
Links richting Gierle nemen en de eerste verharde weg rechts (Bertestraat) inslaan; blijven volgen tot eerste kruispunt. Hier links nemen (Hemeldonk); na +/- 400 m ziet u rechts Artstudio Anita Fleerackers.

 

 Onze gemeente:

 

 

Wil je informatie over onze gemeente, klik www.lille.be

 

 

lijn

PijlFFCC Privacyverklaring

 


Artstudio Anita Fleerackers verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Anita Fleerackers op af@anitafleerackers.be

Verwerkingsdoeleinden
Artstudio Anita Fleerackers verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor klanten-, leveranciers- en orderbeheer (o.a. klanten- en leveranciersadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van uitnodigingen).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: af@anitafleerackers.be;

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

 

 

 

 

 

FLANHandtekeningTransp.gif

 

 

 

 

 

 

Top of page 

 

 

[Index] [Oeuvre] [Biografie] [Agenda] [Galeries] [Galerie Artstudio] [Contact] [Copyright

 

 

Privacy-beleid

 Copyright © 2003 - 2020 Anita Fleerackers

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden / Tous droits réservés / All Rights Reserved

 

 

Contact

Webmaster