FLANMasterborderTransp.gif
Anita Fleerackers - Copyright

 Copyright
De volledige inhoud van deze site (zoals alle afbeeldingen van het œuvre, alle teksten, enz...) zijn eigendom van de kunstenaar, en mogen in geen enkele vorm en op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, gekopieerd of gereproduceerd worden, of opgeslagen worden in een database of een retrieval systeem zonder de voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de kunstenaar.

Copyright © Anita Fleerackers

 Copyright
Toute reproduction, en toute forme, d'une manière ou d'une autre, enregistrer dans une banque de données ou une retrieval system, du contenu ou des œuvres de ce site, en tout ou en partie, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'artiste

Copyright © Anita Fleerackers

 Copyright
All the content of this site (all images of the artwork, all text, etc...) are the property of the artist and may not be copied or reproduced in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the artist.

Copyright © Anita Fleerackers

 

FLANHandtekeningTransp.gif

 

 

 

 

 

 

Top of page 

 

 

[Index] [Nederlands] [Français] [English] [Copyright] [Privacy Policy

 

 

Privacy policy

 Copyright © 2003 - 2020 Anita Fleerackers

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden / Tous droits réservés / All Rights Reserved

 

 

Contact

Webmaster